+374 77 777 886

Երևան, Մամիկոնյանց 42-44

  Ցանկանում եմ ստանալ

  Օնլայն առաջարկ

  Հաճախ տրվող հարցեր

  Արևային պարզ վակուումային թերմոսիֆոնային համակարգերը նախատեսված են կենցաղային սպառման տաք ջրամատակարարում ապահովելու համար՝ ողջ տարին։ Օրական միջինում 60-70 աստիճանի տաք ջուրը կարելի է օգտագործել թե՛ լոգարանում և թե՛ խոհանոցում։ Այս համակարգի կիրառելիությունը ջեռուցման նպատակով նպատակահարմար չէ և չի ծառայում որպես ջեռուցման սարքավորում։

  Արևային ֆոտովոլտային կայանի հզորությունը շատ հաճախ անվանում ենք նաև «դրվածքային հզորություն»։
  Ի՞նչ է նշանակում այս եզրույթը․
  « Դրվածքային հզորությունը» արևային ֆոտովոլտային կայանի վահանակների գումարային պիկային հզորությունն է՝ արտահայտված կՎտ/ժ-ով։ Այն «հզորություն»-ից տարբերվում է, քանի որ, կախված օրվա տարբեր ժամերից, արևի ինտենսիվությունից, ջերմաստիճանից, անգամ քամուց ու խոնավությունից, կարող է տարբերվել։ Օրինակ․ 10 կՎտ դրվածքային հզորությամբ կայանը օրվա ամեն հաջորդող ժամի կարող է արտադրել տարբեր քանակի էլեկտրաէներգիա, իսկ սառնարանը, որն ունի 2 կՎտ/ժ հզորություն, աշխատելիս, ամեն հաջորդող ժամի կծախսի 2 կՎտ/ժ։ Այս է պատճառը, որ արևային կայանի հաշվարկը կատարելիս մենք հիմնվում ենք Ձեր ունեցած էլ․ էներգիայի տարեկան միջին ծախսի վրա, իսկ Ձեր ընտրած կայանի արտադրողականությունը հաշվարկում ենք տարեկան սկզբունքով։

  Եթե նոր եք կառուցում Ձեր երազանքի տունը, որտեղ արևը ջերմությունից բացի պետք է օգնի խնայել կոմունալ ծառայությունների համար վճարվող Ձեր միջոցները, տանիքը կարելի է նախապես նախագծել այնպես, որ արևային համակարգն աշխատի առավելագույն արդյունավետությամբ և իր էսթետիկ տեսքով աչք շոյի։
  • Տանիքի լանջի հարավ և հորիզոնի նկատմամբ միջինում 30 աստիճանի թեքությամբ կառուցելը կապահովի լավագույն արտադրողականությունը Ձեր արևային համակարգի համար։
  • Կախված վահանակների տեսակից ու հզորությունից կայանի 1 կՎտ-ը կարող է զբաղեցնել միջինում 5-6 մ2 մակերես, այսպիսով միջնինում 10 կՎտ դրվածքային հզորությամբ կայանը կարող է զբաղեցնել մինչև 60 մ2 մակերես։
  • Ցանկալի է հնարավորինս խուսափել տանիքը ստվերող կառույցներից թե՛ տանիքի շրջակայքում, թե՛ տանիքի վրա՝ օգտագործելի առավելագույն տարածք ապահովելու համար։
  • Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել տանիքի կառուցման նյութերին ՝ դրանց ամրությանը, երկարակեցությանն ու ապահովությանը։

  Արևային ջրատաքացուցիչ ձեռք բերելիս ծավալի ընտրության չափորոշիչը հիմնականում օգտագործողների քանակն է։ Ըստ ստանդարտ հաշվարկների՝ ամռան կտրվածքով մեկ անձը օրական սպառում է 50 լ տաք ջուր ՝ լողանալիս, որը հիմնականում լինում է 40-48 աստիճանի։ Այսպիսով, եթե Ձեր տանը բնակվում է 6 անձ Ձեզ համար լավագույն տարբերակը կլինի 300 լ ծավալով արևային ջրատաքացուցիչը։ Բացի այս հաշվի են առնվում նաև ամառային ամիսների գազի կամ էլ․ էներգիայի ծախսը ՝ ջրատաքացման մասով։ Այս հաշվարկներն, իհարկե, ստանդարտիզացված են և ենթակա փոփոխության ու անհատական մոտեցման՝ ըստ հաճախորդի պահանջի։

  Արևային ջրատաքացուցիչներն աշխատում են տարվա բոլոր ամիսներին՝ իհարկե փոխելով արտադրողականությունը և արդյունավետությունը՝ կախված օրվա ժամից և արևի ճառագայթման ինտենսիվությունից։ Մառախլապատ եղանակին արևային ջրատաքացուցչի աշխատանքի արդյունավետությունը նվազում է, սակայն համակարգի ներսում տեղադրված է 1,5 կՎտ/ժ հզորությամբ գերխնայող տեն, որի մի քանի ժամյա աշխատանքը և բաքի ջերմամեկուսացումը թույլ են տալիս կարճ ժամանակում ապահովել Ձեզ տաք ջրով։

  • Ինքնավար էներգաարտադրողը՝ ֆիզիկական անձը կամ իրավաբանական անձը սեփական կարիքները բավարարելու համար կարող է կառուցել մինչև 150 կՎտ հզորությամբ արևային տեղակայանք առանց լիցենզիայի (ԷՄՕ Հոդված 23): Իրավաբանական անձանց համար՝ այդ սահմանաչափը հասցվել է 500 կՎտ-ի, իսկ ֆիզիկական անձանց համար այն մնացել է 150 կՎտ:
  • Սպառողի տեխնոլոգիական միացումը էլեկտրական ցանցին կատարվում է իր դիմումի համաձայն: Պետք է դիմել «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ (Բաշխող) տեղամաս Մատակարար ըստ միացվող էլեկտրատեղակայանքի տարածքային պատկանելիության: Կնքվում է նոր սպառողի կամ սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման պայմանագիր: Պայմանագրի համաձայն Մատակարարն իրականացնում է նոր սպառողի կամ կառուցապատողի կամ սպառման համակարգը վերակառուցող սպառողի (Պատվիրատու), սպառման համակարգի միացումն էլեկտրական ցանցին, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել իր սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացնելու համար:
  • Այնուհետև տեղադրվում են դարձափոխիչային ռեվերսային բազմասակագնային էլեկտրոնային հաշվիչներ, որոնց ձեռքբերման և սպասարկման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (Հանձնաժողով) կողմից հաստատված՝ էլեկտրական էներգիայի մատակարարարման և օգտագործման կանոններով (Հանձնաժողովի 27.12.2006թ թիվ 358-Ն որոշում):
  • Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին մատակարարված էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճարման ենթակա գումարների հաշվարկը և Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից Բաշխողին վճարումը կատարվում են ամսական, իսկ Ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից Բաշխողին մատակարարված էլեկտրական էներգիայի դիմաց վճարման ենթակա գումարների հաշվարկը, վերջնահաշվարկը և Բաշխողի կողմից Ինքնավար էներգաարտադրողին վճարումը` տարեկան արդյունքով:
  • Եթե տարեկան հաշվարկի արդյունքում ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից մատակարարված էլեկտրական էներգիայի մեծությունը բացասական է, ապա Բաշխողն այդ չափով վերադարձնում է: Եթե տարեկան հաշվարկի արդյունքում ինքնավար էներգաարտադրողի կողմից տված էլեկտրական էներգիայի մեծությունը դրական է, ապա ինքնավար էներգաարտադրողին փոխհատուցվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված սակագնի 50 տոկոսի չափով (2004թ. նոյեմբերի 9-ին ընդունված ՀՀ օրենքը «էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին»):
  • Ինքնավար էներգաարտադրողների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքի վերաբերյալ հարկային կարգավորումները` 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն:

  Եթե գործարարը ցանկանում է կառուցել արևային էլեկտրակայան, ապա անհրաժեշտ է.
  1. Ընտրել տեղանքը (ընտրությունը հնարավոր է կատարել օգտվելով արևային ուղեցուցային քարտեզից, տես` http://minenergy.am/storage/hh_taracqum_arevayin_neruji_qartezner.pdf.
  2. Ձեռք բերել հողօգտագործման իրավունք և ըստ անհրաժեշտության համապատասխանեցնել հողի նպատակային նշանակությունը (կատեգորիան)` փոխելով «էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների» հողերի
  3. Կազմել ներդրումային (գործարար) ծրագիր:
  4. Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալու համար այցելել ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի էլ.կայք՝ www.psrc.am «տեղեկություն ներդրողին» բաժին:
  5. Դիմել ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին՝ էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ստանալու համար:
  6. Մասնագիտական անվճար խորհրդատվության համար դիմել Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամին` www.r2e2.am և/կամ Գերմանա-հայկական հիմնադրամին` www.gaf.am (այստեղ հնարավոր է ստանալ նաև արտոնյալ վարկավորում):
  7. Կատարելով վերոնշյալ լիցենզիայի պայմանները՝ կառուցել արևային էլեկտրակայան:

  Ֆինանսավորում

  ԷկոՎիլ ըկերությունը համագործակցում է Հայաստանի առաջատար ֆինանսական կառույցների հետ: Մենք առաջարկում են վճարման ճկուն տարբերակներ՝

  Հայէկոնոմբանկ

  Մինչև 8 տարի մարման ժամկետ, 8% անվանական տոկոադրույք, 8.3% փաստացի տոկոսադրույք, 0% կանխավճար

  Ամերիաբանկ

  Մինչև 9 տարի մարման ժամկետ, 9.5% անվանական տոկոադրույք, 9.9% փաստացի տոկոսադրույք, 0% կանխավճար

  ԱԿԲԱ բանկ

  Մինչև 8 տարի մարման ժամկետ, 9.6% անվանական տոկոադրույք, 9.9% փաստացի տոկոսադրույք, 0% կանխավճար

  Կայքը գտնվում է փորձարկման փուլում